tanipac@kilimo.go.tz +255 (026) 2161200
  • United Republic of Tanzania
  • Tanzania Initiatives for Preventing Aflatoxin Contamination-TANIPAC

Sumukuvu (mycotoxin) ni sumu inayozalishwa na kuvu (fungi) ambao wanapatikana kwa asili kwenye mazingira na wanaathiri mazao na kusababisha athari za kiafya kwa binadamu na mifugo…